Условия за ползванеamore-moda.com е уебсайт собственост на Такину ЕООД

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител работещ със сайта е обвързан с тези правила на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.
amore-moda.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.
УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА
Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има кратко описание на продукта, основна  характеристика , снимка и цена.
Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС .
След извършване на поръчката потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на amore-moda.com се свърже с него по телефон или e-mail.
Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
Чрез натискане на бутона "поръчай", потребителят извършва действие, което представлява доброволно волево решение, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и , съответно на amore-moda.com описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от amore-moda.com на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
Разходите за доставка се поемат от потребителя.Срок за доставка пет работни дни от датата на поръчка.
amore-moda.com  или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА
Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.